Modele Opel OPC - Instruirea de performanţă OPC

PERFECŢIONEAZĂ-ŢI TEHNICA DE CONDUCERE ÎNTR-O SINGURĂ ZI.